ساخت سرور ابری رایگان ایجاد اکانت

توافق نامه

99% ضمانت برقراری خدمات

ابر1 برای دسترس‌پذیری شبکه، توافق نامه سطح خدمات با ضمانت برقراری 99% ارائه می‌دهد.محدودیت ها

ضمانت برقراری سرویس (Uptime guarantee) فقط مربوط به دسترس‌پذیری شبکه و سرورهای ابری در زمان عملیات معمول می‌باشد. زمان برقراری خدمات شامل برقراری نرم‌افزارهای سرور نمی‌باشند. هرگونه قطعی به دلیل نرم‌افزار سرور، سیستم عامل‌ها، اشکال در تتظیمات، حمله منع سرویس (DOS) به سرور ابری، تعلیق سرور ابری، توقف سرور ابری به هر دلیل و هر قطعی دیگر به جز شبکه یا سرور میزبان، به هر دلیلی، خواه توسط ما به دلیل ارتقا، عیب‌یابی و انجام سایر تسک‌ها باشد، شامل این ضمانت پایداری سرویس نمی‌باشد.

زمان برقراری سرویس شامل نگهداری (Maintenance) که از قبل اطلاع رسانی شده باشد و یا به‌روزرسانی و اعمال وصله ضروری (Critical patch) نمی‌باشد
ضمانت‌های ارائه‌شده در توافق‌نامه سطح خدمات با هم تجمیع نمی‌شوند.دوره زمانی

بر اساس مصوبه ۱۷۷ سازمان تنظیم و مقررات ،محاسبه توافق نامه سطح خدمات،یک ماه شمسی با فرض هر ماه ۳۰ روز است.میانگین زمان بازیابی یا تعمیر

به میانگین زمان رفع خرابی و برقراری مجدد خدمت بر اساس توافق بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده اطلاق می شود. مواردی که مشمول جریمه نمی شوند:

  • قطعی ناشی از قوه قاهره(فورس ماژور) مانند حوادث طبیعی.در این حالت زمان کاهش سطح کیفیت خدمات مشمول پرداخت تعرفه توافق شده نمیباشد.
  • قطعی هایی که به واسطه خرابی تجهیزات خدمت گیرنده باشد.
  • قطعی هایی که در زمان Down Time باشد.
  • قطعی هایی که بنا به درخواست خدمت گیرنده باشد(مانند جابجایی،آزمایش شبکه داخلی و ...)
  • قطعی هایی که ناشی از تخطی خدمت گیرنده از قوانین و مقررات و یا مفاد SLA باشد.
  • قطعی هایی که ناشی از تخطی خدمت گیرنده از قوانین و مقررات و یا مفاد SLA باشد.
  • قطعی های ناشی از صدور احکام توسط مراجع قضایی و یا امنیتی کشور و یا سایر مراجع ذی صلاح که در این حالت زمان قطعی مشمول پرداخت تعرفه توافق شده نمیباشد.